logo bird

Stresul

Stresul, reprezinta sindromul de adaptare pe care individul il realizează in urma agresiunilor mediului; ansamblu care cuprinde incordare, tensiune, constrangere, forta, solicitare.

Pornind de la conceptul de stres, mentionam ca termenul apartine lui Hans Hugo Bruno Selye care considera ca stresul se leaga de sindromul de adaptare, reactia la stres pe care individul il realizeaza in urma agresiunilor mediului. Hans Selye defineste stresul ca ansamblu de reactii ale organismului uman fata de actiunea externa a unor agenti cauzali (fizici, chimici, biologici si psihici) constand in modificari morfo-funcționale, cel mai adesea endocrine. In cazul in care agentul stresor are o actiune de durata vorbim de sindromul general de adaptare care presupune o evoluție stadiala.

Stresul psihic

Paul Frasse definește stresul psihic ca totalitatea conflictelor personale sau sociale ale individului care nu-și găsesc soluția pe moment. Mihai Golu definește stresul psihic ca stare de tensiune, încordare sau disconfort, determinată de agenți afectogeni cu semnificație negativă, stare de frustrare (reprimare) a unor trebuințe, dorințe sau aspirații.

Stresul psihic are un dublu caracter: primar și secundar. Caracterul primar vorbește despre stres ca rezultat al unei agresiuni recepționată direct în plan psihic. Caracterul secundar vorbește despre stres ca reacție de conștientizare în plan psihic a unui stres fizic, căruia individul îi acordă o semnificație de realipula. Caracteristicile stresului psihic – Agenții stresori psihici sunt: stimulii verbali (inclusiv cei care aparțin limbajului interior) care sunt vehiculați pe căi nervoase la cortex. Aceștia se diferențiază total de celelalte categorii de agenți stresori din cauza semnificației lor, pentru individ ei având caracter potențial de a produce stres psihic. Acest caracter potențial este validat de semnificația cu care îl investește individul. Unul și același agent stresor psihic, în afară de faptul că nu produce stres psihic la toți indivizii, nu produce stres psihic de fiecare dată la același individ. Acest lucru este condiționat de dispozițiile de moment ale individului și de semnificația pe care o acordă în acel moment individul. Apariția și amploarea stresului psihic depind mult de caracterele genetice ale individului (caractere cognitive, voliționale, motivaționale și afective).

Vulnerabilitatea psihică la stres este constituțională sau dobândită. Vulnerabilitatea psihică este o trăsătură proprie doar anumitor persoane și se manifestă prin reacționare ușoară, prin stare de stres psihic, la o gamă largă de agenți stresori.

Situații generatoare de stres psihic:

 • existența unor circumstanțe neobișnuite pentru individ care îl surprind pe acesta nepregătit pentru a le face față.
 • semnificația unui eveniment.
 • angajarea individului într-o acțiune sau relație exagerată.
 • particularitățile contextului social.
 • lipsa condițiilor interne.
 • modul subiectiv de a percepe solicitările mediului.
 • subsolicitare / suprasolicitare.
 • situațiile conflictuale existente în familie, profesie sau la nivel intelectual.
 • criza de timp.
 • izolarea.
 • apariția unui obstacol fizic sau psihic în calea unui scop care duce la frustrare.
 • situații perturbatoare cauzate de agenți fizici (zgomote, vibrații, fluctuații de temperatură).

Există două forme speciale de stres (Selye): distress și eustress. Distress-ul implică toate tipurile de stres enumerate (stresul obișnuit). Eustress-ul este starea de stres specială care este validată prin anumite reacții endocrine specifice. Se diferențiază de distress prin:

 • natura agenților stresori (eustress – stimuli plăcuți ai ambianței, trăirile plăcute ale individului).
 • consecințele acțiunii agenților stresori care de cele mai multe ori sunt plăcute.
 • în plus față de distress, eustress-ul are implică și stres fizic.

Agenții stresori ai stresului psihic au următoarele caracteristici: caracter potențial stresant (generează stres psihic doar în anumite condiții), caracter de amenințare permanentă pentru individ și caracter negativ al consecințelor agenților stresori. Există două categorii de agenți stresori: unii care acționează pe calea celui de-al doilea sistem de semnalizare (agenții psihogeni) și stimulii senzoriali externi, care devin agenți stresori psihici veritabili atunci când bombardează repetat scoarța cerebrală și când au intensitate peste medie.

Parametrii de acțiune ai unui agent stresor: intensitate, durată, repetabilitate, noutate și bruschețe. Asupra individului acționează constelații de agenți stresanți.

Clasificarea agenților stresori:

 • în funcție de numărul lor, ei sunt: unici și multiplii.
 • în funcție de asociere, ei sunt: conglomerați și configurați.
 • în funcție de dominanța acțiunii, ei sunt: principali și secundari.
 • în funcție de numărul indivizilor afectați, ei sunt: agenți stresori cu semnificație strict individuală, colectivă și generală.
 • în funcție de natura lor, ei sunt: fizici (sonori, luminoși etc), chimici, biologici, psihologici.